ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดระดับความสูญเสียจากโรคที่กระทบต่อสังคมไทย : แนวการจัดลำดับปัญหาสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดระดับความสูญเสียจากโรคที่กระทบต่อสังคมไทย : แนวการจัดลำดับปัญหาสุขภาพ , [Measurement of Disease Burden on Thai Society : Guideline of Health Problem Prioritisation]
นักวิจัย : บุรณัชย์ สมุทรักษ์ , Buranaj Smutharaks , ประวุฒิ เวชรักษ์ , รวมพร คงกำเนิด , จิตร สิทธีอมร
คำค้น : Social Medicine , Disease , การป้องกันและควบคุมโรค , การจัดระดับภาระจากโรค , ภาระจากโรคที่กระทบต่อสังคมไทย , โรคติดต่อ , ปัญหาสุขภาพ , ดัชนีชั้วัดสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : hs0045 , http://hdl.handle.net/11228/1485 , QZ140 บ247ก 2542
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวัดระดับภาระจากโรคที่กระทบต่อสังคมไทย :แนวทางการจัดลำดับปัญหาสุขภาพวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาถึงระดับภาระจากโรค (Burden of Disease) ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยโดยผลที่จะได้รับจากการศึกษาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินการวิจัยขั้นต่อไปเพื่อกำหนดบริการ ขั้นพื้นฐานทางการแพทย์และ สาธารณสุขใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทางสาธารณสุข ใช้ในการวัดประเมินผลกิจกรรมทางสาธารณสุขตามชนิดโครงการต่าง ๆ ทั้งในการรักษาและป้องกันโรคใช้ในการกำหนดทิศทางและจัดลำดับความสำคัญของประเทภงานวิจัยเพื่อปรับปรุง ระบบสาธารณสุขใช้ในการเปรียบเทียบสภาวะทางสุขภาพของประชากรกลุ่มต่าง ๆ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
บุรณัชย์ สมุทรักษ์ , Buranaj Smutharaks , ประวุฒิ เวชรักษ์ , รวมพร คงกำเนิด , จิตร สิทธีอมร . (2539). การวัดระดับความสูญเสียจากโรคที่กระทบต่อสังคมไทย : แนวการจัดลำดับปัญหาสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
บุรณัชย์ สมุทรักษ์ , Buranaj Smutharaks , ประวุฒิ เวชรักษ์ , รวมพร คงกำเนิด , จิตร สิทธีอมร . 2539. "การวัดระดับความสูญเสียจากโรคที่กระทบต่อสังคมไทย : แนวการจัดลำดับปัญหาสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
บุรณัชย์ สมุทรักษ์ , Buranaj Smutharaks , ประวุฒิ เวชรักษ์ , รวมพร คงกำเนิด , จิตร สิทธีอมร . "การวัดระดับความสูญเสียจากโรคที่กระทบต่อสังคมไทย : แนวการจัดลำดับปัญหาสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539. Print.
บุรณัชย์ สมุทรักษ์ , Buranaj Smutharaks , ประวุฒิ เวชรักษ์ , รวมพร คงกำเนิด , จิตร สิทธีอมร . การวัดระดับความสูญเสียจากโรคที่กระทบต่อสังคมไทย : แนวการจัดลำดับปัญหาสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2539.