ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ , รวิวรรณ เผ่ากัณหา , วัชริน สินธวานนท์ , เกษม เวชสุทธานนท์ , ทัศนีย์ ญาณะ , พฤกษา บุกบุญ
คำค้น : ผู้สูงอายุ , การบริการสุขภาพ (Health Service Delivery) , ผู้สูงวัย , การดูแล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : 9789746045926 , hs1577 , http://hdl.handle.net/11228/2980 , 52-012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, World health organization, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ , รวิวรรณ เผ่ากัณหา , วัชริน สินธวานนท์ , เกษม เวชสุทธานนท์ , ทัศนีย์ ญาณะ , พฤกษา บุกบุญ . (2552). การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ , รวิวรรณ เผ่ากัณหา , วัชริน สินธวานนท์ , เกษม เวชสุทธานนท์ , ทัศนีย์ ญาณะ , พฤกษา บุกบุญ . 2552. "การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ , รวิวรรณ เผ่ากัณหา , วัชริน สินธวานนท์ , เกษม เวชสุทธานนท์ , ทัศนีย์ ญาณะ , พฤกษา บุกบุญ . "การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ , รวิวรรณ เผ่ากัณหา , วัชริน สินธวานนท์ , เกษม เวชสุทธานนท์ , ทัศนีย์ ญาณะ , พฤกษา บุกบุญ . การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.