ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร
คำค้น : ข้อเสนอ , นโยบาย , บริการปฐมภูมิ , Primary health care , community health , community health & primary care expo 2009 , มหกรรมสุขภาพชุมชน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2303
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00-16.30 น.ณ อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . (2552). ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . 2552. "ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . "ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.