ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
นักวิจัย : พนิดา วสุธาพิทักษ์ , ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข
คำค้น : การดูแลผู้พิการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3679 , WB320 พ199ก 2555
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

้เอกสารจากเวทีเสวนา "ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน" ครั้งที่ 5 สถาบันวิชาการกับการขับเคลื่อนสุขภาพชุมชน

บรรณานุกรม :
พนิดา วสุธาพิทักษ์ , ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข . (2555). ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พนิดา วสุธาพิทักษ์ , ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข . 2555. "ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พนิดา วสุธาพิทักษ์ , ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข . "ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
พนิดา วสุธาพิทักษ์ , ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข . ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.