ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม
นักวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คำค้น : จิตวิญญาณการเกษตร , จิตวิญญาณการเกษตร , ผลกระทบกับสุขภาพ , มนุษย์และสังคม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/480 , M406-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 4 หนึ่งทศวรรษ สวรส.วันที่ 5-7 สิงหาคม 2545 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ : จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม

บรรณานุกรม :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . (2545). จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . 2545. "จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . "จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545. Print.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2545.