ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ความคิดเห็นและการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตกทม.

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ความคิดเห็นและการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตกทม.
นักวิจัย : สุวจี จันทร์ถนอม-กู๊ด , Suvajee Chanthanorm-Good
คำค้น : Health Sytems Reform , Bangkok , การปฎิรูประบบสุขภาพ , กรุงเทพฯ , Health , Survey , สุขภาพ , การสำรวจ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : hs1106 , http://hdl.handle.net/11228/1762 , 46ค069
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สุวจี จันทร์ถนอม-กู๊ด , Suvajee Chanthanorm-Good . (2546). การสังเคราะห์ความคิดเห็นและการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตกทม..
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุวจี จันทร์ถนอม-กู๊ด , Suvajee Chanthanorm-Good . 2546. "การสังเคราะห์ความคิดเห็นและการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตกทม.".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุวจี จันทร์ถนอม-กู๊ด , Suvajee Chanthanorm-Good . "การสังเคราะห์ความคิดเห็นและการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตกทม.."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546. Print.
สุวจี จันทร์ถนอม-กู๊ด , Suvajee Chanthanorm-Good . การสังเคราะห์ความคิดเห็นและการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตกทม.. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2546.