ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบยาของประเทศไทย บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบยาของประเทศไทย บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
นักวิจัย : มรกต กรเกษม , สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ , นิตยา แย้มพยัคฆ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3/2537 : p164-181 , http://hdl.handle.net/11228/1128 , JV2N3-2 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบยาเป็นระบบย่อยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขการวิเคราะห์ระบบยาอย่างรอบด้านโดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทยชิ้นนี้ได้ให้ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบยาและระบบสาธารณสุขของไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก ที่นำเสนอนี้เป็นสรุปประเด็นสำคัญ เอกสารสมบูรณ์พิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บรรณานุกรม :
มรกต กรเกษม , สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ , นิตยา แย้มพยัคฆ์ . (2551). ระบบยาของประเทศไทย บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มรกต กรเกษม , สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ , นิตยา แย้มพยัคฆ์ . 2551. "ระบบยาของประเทศไทย บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มรกต กรเกษม , สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ , นิตยา แย้มพยัคฆ์ . "ระบบยาของประเทศไทย บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
มรกต กรเกษม , สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ , นิตยา แย้มพยัคฆ์ . ระบบยาของประเทศไทย บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.