ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์ฉบับที่ 17 : การกระจายอำนาจด้านงบประมาณสาธารณสุขและเงินบำรุงจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์ฉบับที่ 17 : การกระจายอำนาจด้านงบประมาณสาธารณสุขและเงินบำรุงจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค
นักวิจัย : ชูชัย ศุภวงศ์
คำค้น : สาธารณสุข--การเงิน , การกระจายอำนาจ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ชูชัย ศุภวงศ์ , จิตสิริ ธนภัทร
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4488
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขฉบับที่ 17 : การกระจายอำนาจด้านงบประมาณสาธารณสุขและเงินบำรุงจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค สถานการณ์ทั่วไปของกระบวนการจัดทำและพิจารณาคำของบประมาณ ระบบบริหารจัดการงบประมาณและเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ชูชัย ศุภวงศ์ . (2540). สถานการณ์ฉบับที่ 17 : การกระจายอำนาจด้านงบประมาณสาธารณสุขและเงินบำรุงจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ชูชัย ศุภวงศ์ . 2540. "สถานการณ์ฉบับที่ 17 : การกระจายอำนาจด้านงบประมาณสาธารณสุขและเงินบำรุงจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ชูชัย ศุภวงศ์ . "สถานการณ์ฉบับที่ 17 : การกระจายอำนาจด้านงบประมาณสาธารณสุขและเงินบำรุงจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540. Print.
ชูชัย ศุภวงศ์ . สถานการณ์ฉบับที่ 17 : การกระจายอำนาจด้านงบประมาณสาธารณสุขและเงินบำรุงจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2540.