ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

R2R Clinic: หยิบจับข้อมูลจากงานประจำมาทำวิจัย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : R2R Clinic: หยิบจับข้อมูลจากงานประจำมาทำวิจัย
นักวิจัย : วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ
คำค้น : R2R , Routine to research
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สาธารณสุขจังหวัดแพร่
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :
วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ . (2555). R2R Clinic: หยิบจับข้อมูลจากงานประจำมาทำวิจัย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ . 2555. "R2R Clinic: หยิบจับข้อมูลจากงานประจำมาทำวิจัย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ . "R2R Clinic: หยิบจับข้อมูลจากงานประจำมาทำวิจัย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ . R2R Clinic: หยิบจับข้อมูลจากงานประจำมาทำวิจัย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.