ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
นักวิจัย : วิชัย เอกพลากร
คำค้น : เบาหวาน , ความเสี่ยง , การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันเบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและคร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดโรคหนึ่ง และมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากสถิติจำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 50 ล้านคนในปีพ.ศ. 2528 เพิ่มเป็นกว่า 170 ล้านคนในขณะนี้ และมีการทำนายว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านคนในปีพ.ศ. 2568 จึงเป็นความท้าทายของงานสาธารณสุขยุคศตวรรษที่ 21 นี้เป็นอย่างยิ่ง ในการควบคุมป้องกันภาวะโรคนี้ สำหรับประเทศไทย แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยเบาหวานปีละ 2 หมื่นคน ความชุกของเบาหวานในประชาชนไทยอายุ ≥ 35 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 9.6 และร้อยละ 50 ของผู้เป็นเบาหวานเหล่านี้ไม่ทราบว่าตนเองมีเบาหวาน2 ดังนั้นกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้รับการวินิจฉัยจึงสูญเสียโอกาสในการทราบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องรีบดำเนินการป้องกันและรักษา

สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

บรรณานุกรม :
วิชัย เอกพลากร . (2549). การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชัย เอกพลากร . 2549. "การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิชัย เอกพลากร . "การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549. Print.
วิชัย เอกพลากร . การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2549.