ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทบทวนความรู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทบทวนความรู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ , [Knowledge Development for Developing Rehabilitation System for the Disabled]
นักวิจัย : วัชรา ริ้วไพบูลย์ , Watchara Riewpaibul
คำค้น : Rehabilitation -- Disabled Veterans , Health Services , ระบบสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆ , ระบบบริการทางการแพทย์ , การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ , การทบทวนองค์ความรู้ , การพัฒนาระบบบริการ , คุณภาพชีวิตของคนพิการ , ระบาดวิทยาความพิการ , คนพิการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : hs0513 , http://hdl.handle.net/11228/1453 , WB320 ว212ก 2542
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , Watchara Riewpaibul . (2542). การทบทวนความรู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , Watchara Riewpaibul . 2542. "การทบทวนความรู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , Watchara Riewpaibul . "การทบทวนความรู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542. Print.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , Watchara Riewpaibul . การทบทวนความรู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพคนพิการ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2542.