ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552
นักวิจัย : อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
คำค้น : คนพิการ , วรรณกรรมไทย , ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1850 , http://hdl.handle.net/11228/3328 , PL4206 อ162ค 2552 , T52-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

บรรณานุกรม :
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน . (2552). โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน . 2552. "โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน . "โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน . โครงการการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการระหว่างปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2552. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.