ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย
นักวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3/2539 : p188-195 , http://hdl.handle.net/11228/1046 , JV4N3-5 , HSRI Journal
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันหลายหน่วยงานตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นเรื่องจำเป็น ปัญหาก็คือระบบและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร สิ่งที่องค์กรต่างๆ พยายามทำอยู่นั้นสอดคล้องกันหรือไม่ มีโอกาสสนับสนุนเกื้อกูลกันหรือไม่ หรือเป็นความซ้ำซ้อนที่อาจนำไปสู่ความสูญเปล่าและสับสนแก่โรงพยาบาล

บรรณานุกรม :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . (2551). Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . 2551. "Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . "Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.