ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ
นักวิจัย : วัชรา ริ้วไพบูลย์ , Watchara Riewpaibul
คำค้น : สาธารณสุข--วิจัย , Public Health--Research
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4657
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , Watchara Riewpaibul . (2560). ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , Watchara Riewpaibul . 2560. "ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , Watchara Riewpaibul . "ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560. Print.
วัชรา ริ้วไพบูลย์ , Watchara Riewpaibul . ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2560.