ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์องค์ความรู้การสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์องค์ความรู้การสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
นักวิจัย : พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ , สารี อ๋องสมหวัง , นรินทร์ชัย พัฒนพงศา , จงกลนี วิทยรุ่งเรืองศรี
คำค้น : การคุ้มครองผู้บริโภค , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : hs2076 , http://hdl.handle.net/11228/3895 , WA288 พ124ก 2543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ , สารี อ๋องสมหวัง , นรินทร์ชัย พัฒนพงศา , จงกลนี วิทยรุ่งเรืองศรี . (2543). การสังเคราะห์องค์ความรู้การสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ , สารี อ๋องสมหวัง , นรินทร์ชัย พัฒนพงศา , จงกลนี วิทยรุ่งเรืองศรี . 2543. "การสังเคราะห์องค์ความรู้การสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ , สารี อ๋องสมหวัง , นรินทร์ชัย พัฒนพงศา , จงกลนี วิทยรุ่งเรืองศรี . "การสังเคราะห์องค์ความรู้การสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543. Print.
พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ , สารี อ๋องสมหวัง , นรินทร์ชัย พัฒนพงศา , จงกลนี วิทยรุ่งเรืองศรี . การสังเคราะห์องค์ความรู้การสร้างความเข้มแข็งของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2543.