ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์ฉบับที่ 15 : ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์ฉบับที่ 15 : ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
นักวิจัย : สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
คำค้น : คนพิการกับการฟื้นฟู
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ชูชัย ศุภวงศ์
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4486
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 15 : ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สรุปสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย นโยบายและแผนการพัฒนาระบบบริการฯ กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ทรัพยากรในระบบบริการ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการ งบประมาณ สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ความคิดความเชื่อและความต้องการของผู้พิการและครอบครัว ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ . (2540). สถานการณ์ฉบับที่ 15 : ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ . 2540. "สถานการณ์ฉบับที่ 15 : ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ . "สถานการณ์ฉบับที่ 15 : ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540. Print.
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ . สถานการณ์ฉบับที่ 15 : ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2540.