ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน , การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์
นักวิจัย : รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง
คำค้น : Pay for Performance , P4P , ค่าตอบแทน , การบริหารผลตอบแทน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3835
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง . (2556). มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง . 2556. "มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง . "มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง . มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.