ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร
คำค้น : ผู้ป่วยเรื้อรัง , การดูแลผู้ป่วย , เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , บริการปฐมภูมิ , diabetes , hypertension , มหกรรมสุขภาพชุมชน , community health & primary care expo 2009 , community health , primary health care , Pcu expo
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2367
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อวันพรุ่งนี้กับการจัดการเบาหวานและความดันโลหิตสูงในบริการปฐมภูมิ วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องย่อยที่ 4 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . (2552). แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . 2552. "แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . "แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.