ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิศทางการวิจัยของประเทศ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทิศทางการวิจัยของประเทศ
นักวิจัย : วิพุธ พูลเจริญ
คำค้น : ทิศทางการวิจัย , ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 , การวิจัย , การวิจัยในประเทศไทย , ระบบวิจัย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2150
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ สวรส. ครั้งที่ 5 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
วิพุธ พูลเจริญ . (2547). ทิศทางการวิจัยของประเทศ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิพุธ พูลเจริญ . 2547. "ทิศทางการวิจัยของประเทศ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิพุธ พูลเจริญ . "ทิศทางการวิจัยของประเทศ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547. Print.
วิพุธ พูลเจริญ . ทิศทางการวิจัยของประเทศ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2547.