ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย (Pain Service) เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการวิจัย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย (Pain Service) เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการวิจัย
นักวิจัย : สุธันนี สิมะจารึก , วัฒนา ตันทนะเทวินทร์ , ศศิวิมล พงศ์จรรยากุล , มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์ , พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม , วิมลรัตน์ ศรีราช , สมบูรณ์ เทียนทอง
คำค้น : การบริหารจัดการ , การจัดการข้อมูล , ตติยภูมิ , R2R , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , สนับสนุนการบริการ , ข้อมูลผู้ป่วย , pain service , การบันทึกข้อมูล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2183
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
สุธันนี สิมะจารึก , วัฒนา ตันทนะเทวินทร์ , ศศิวิมล พงศ์จรรยากุล , มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์ , พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม , วิมลรัตน์ ศรีราช , สมบูรณ์ เทียนทอง . (2551). การบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย (Pain Service) เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการวิจัย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุธันนี สิมะจารึก , วัฒนา ตันทนะเทวินทร์ , ศศิวิมล พงศ์จรรยากุล , มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์ , พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม , วิมลรัตน์ ศรีราช , สมบูรณ์ เทียนทอง . 2551. "การบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย (Pain Service) เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการวิจัย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุธันนี สิมะจารึก , วัฒนา ตันทนะเทวินทร์ , ศศิวิมล พงศ์จรรยากุล , มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์ , พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม , วิมลรัตน์ ศรีราช , สมบูรณ์ เทียนทอง . "การบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย (Pain Service) เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการวิจัย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
สุธันนี สิมะจารึก , วัฒนา ตันทนะเทวินทร์ , ศศิวิมล พงศ์จรรยากุล , มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์ , พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม , วิมลรัตน์ ศรีราช , สมบูรณ์ เทียนทอง . การบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย (Pain Service) เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการวิจัย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.