ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายรัฐบาลต่อการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย นพ.ลือชา วนรัตน์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายรัฐบาลต่อการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย นพ.ลือชา วนรัตน์
นักวิจัย : ลือชา วนรัตน์
คำค้น : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , ประชุมวิชาการเรื่องพลังปัญญา , นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2165
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอการประชุมวิชาการ พลังปัญญา สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระหว่างวันที่ 19-20 ก.พ. 2547 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
ลือชา วนรัตน์ . (2547). นโยบายรัฐบาลต่อการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย นพ.ลือชา วนรัตน์.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ลือชา วนรัตน์ . 2547. "นโยบายรัฐบาลต่อการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย นพ.ลือชา วนรัตน์".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ลือชา วนรัตน์ . "นโยบายรัฐบาลต่อการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย นพ.ลือชา วนรัตน์."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547. Print.
ลือชา วนรัตน์ . นโยบายรัฐบาลต่อการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย นพ.ลือชา วนรัตน์. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2547.