ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Research Management System

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Research Management System , การกำหนดทิศทางการวิจัย
นักวิจัย : รุ่งทิวา หมื่นปา
คำค้น : ทิศทางการวิจัย , การจัดการงานวิจัย , ระบบยา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2692
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา“การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย”วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
รุ่งทิวา หมื่นปา . (2552). Research Management System.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รุ่งทิวา หมื่นปา . 2552. "Research Management System".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รุ่งทิวา หมื่นปา . "Research Management System."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
รุ่งทิวา หมื่นปา . Research Management System. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.