ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลสุขภาพองค์รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลสุขภาพองค์รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ , Holistic Health Care and Qualitative Research
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ นพเกษร
คำค้น : Holistic Health , การดูแลสุขภาพ , สุขภาพองค์รวม , การวิจัยเชิงคุณภาพ , Qualitative Research
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 1,1(พ.ย.2551-ก.พ.2552) : 51-55 , 1906-3199 , http://hdl.handle.net/11228/2704
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข(Thai-European Health Care Reform Project)

บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ นพเกษร . (2552). การดูแลสุขภาพองค์รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทวีศักดิ์ นพเกษร . 2552. "การดูแลสุขภาพองค์รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทวีศักดิ์ นพเกษร . "การดูแลสุขภาพองค์รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
ทวีศักดิ์ นพเกษร . การดูแลสุขภาพองค์รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.