ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย
นักวิจัย : วิพุธ พูลเจริญ , Wiput Phoolcharoen
คำค้น : สาธารณสุข--ไทย--วิจัย , ผู้จัดการงานวิจัย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
วิพุธ พูลเจริญ , Wiput Phoolcharoen . (2560). การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิพุธ พูลเจริญ , Wiput Phoolcharoen . 2560. "การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิพุธ พูลเจริญ , Wiput Phoolcharoen . "การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560. Print.
วิพุธ พูลเจริญ , Wiput Phoolcharoen . การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2560.