ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : วิพุธ พูลเจริญ , เพ็ญศรี สงวนสิงห์ , ธนาคม วงษ์บุญธรรม , มริน เปรมปรี , วรธันย์ นนทะบุตร , Wiput Phoolcharoen
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , อนามัยชุมชน , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) , เขตสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : hs2208 , http://hdl.handle.net/11228/4331 , WA540.JT3 ว643พ 2558 , 57-113
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : อุดรธานี
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาโครงการพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุข จังหวัด และอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนารูปแบบ (Model) การจัดการกับปัญหาในระดับพื้นที่อำเภอ ในรูปของระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาคม กับหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินงาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยการดำเนินงาน (Operation Research) ร่วมเรียนรู้การปฏิบัติงานใน 3 พื้นที่ และ 3 ประเด็น คือ อ.หนองแสง จังหวัดอุดรธานี ประเด็นการพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประเด็นการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และ อ.กุดบาก จ. สกลนคร ประเด็นการจัดการระบบขยะ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
วิพุธ พูลเจริญ , เพ็ญศรี สงวนสิงห์ , ธนาคม วงษ์บุญธรรม , มริน เปรมปรี , วรธันย์ นนทะบุตร , Wiput Phoolcharoen . (2558). การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1).
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิพุธ พูลเจริญ , เพ็ญศรี สงวนสิงห์ , ธนาคม วงษ์บุญธรรม , มริน เปรมปรี , วรธันย์ นนทะบุตร , Wiput Phoolcharoen . 2558. "การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1)".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วิพุธ พูลเจริญ , เพ็ญศรี สงวนสิงห์ , ธนาคม วงษ์บุญธรรม , มริน เปรมปรี , วรธันย์ นนทะบุตร , Wiput Phoolcharoen . "การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1)."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558. Print.
วิพุธ พูลเจริญ , เพ็ญศรี สงวนสิงห์ , ธนาคม วงษ์บุญธรรม , มริน เปรมปรี , วรธันย์ นนทะบุตร , Wiput Phoolcharoen . การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1). นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2558.