ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายโรคหัวใจภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายโรคหัวใจภาคเหนือตอนบน , Northern Cardiac Network , ผลลัพธ์โครงการ Fast track และการก่อตั้งเครือข่ายดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
คำค้น : หัวใจ--การดูแล , หัวใจ,โรค , โรคหัวใจ , เครือข่ายโรคหัวใจ , การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ , กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2615
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 4 : R2R in Excellent center แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย 5 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัล R2R (รางวัลยอดเยี่ยม) วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง Peridot ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

บรรณานุกรม :
รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ . (2552). เครือข่ายโรคหัวใจภาคเหนือตอนบน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ . 2552. "เครือข่ายโรคหัวใจภาคเหนือตอนบน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ . "เครือข่ายโรคหัวใจภาคเหนือตอนบน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ . เครือข่ายโรคหัวใจภาคเหนือตอนบน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.