ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต
นักวิจัย : สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ , สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ , พงค์เทพ สุธีรวุฒิ , วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย , เมตตา กูนิง
คำค้น : ระบบบริการสุขภาพ , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) , บริการสุขภาพ , ภาวะวิกฤต , การจัดการความรู้ , สันติสุขภาวะ , พื้นที่ภาคใต้ , ชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : 978-974-299-112-8 , hs1531 , http://hdl.handle.net/11228/680 , WA541 ส876ร 2550
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ โดยจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการสัมมนา "การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้" วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ , สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ , พงค์เทพ สุธีรวุฒิ , วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย , เมตตา กูนิง . (2550). ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ , สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ , พงค์เทพ สุธีรวุฒิ , วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย , เมตตา กูนิง . 2550. "ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ , สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ , พงค์เทพ สุธีรวุฒิ , วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย , เมตตา กูนิง . "ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550. Print.
สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ , สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ , พงค์เทพ สุธีรวุฒิ , วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย , เมตตา กูนิง . ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2550.