ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร
คำค้น : R2R , ระดับทุติยภูมิ , Routine to Research , นิยามใหม่
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2598
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 2 : R2R in Secondary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 10 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . (2552). งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . 2552. "งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . "งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.