ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
นักวิจัย : จรวยพร ศรีศศลักษณ์
คำค้น : งานวิจัยระบบสุขภาพ , การพัฒนางานประจำ , R2R , Routine to research
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2679
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 Thailand Research Expo 2009 ในห้องย่อยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ วันที่ 27 สิงหาคม 2552 ณ เซ็นทรัลเวิลดิ์

บรรณานุกรม :
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . (2552). การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . 2552. "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ . การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.