ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
นักวิจัย : พนิดา วสุธาพิทักษ์
คำค้น : ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ไม่มีข้อมูล , สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3677 , WT31 พ199ก 2555
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารจากงานเวทีเสวนา "ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน" ครั้งที่ 8 24 เมษายน 2555 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณานุกรม :
พนิดา วสุธาพิทักษ์ . (2555). การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พนิดา วสุธาพิทักษ์ . 2555. "การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พนิดา วสุธาพิทักษ์ . "การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
พนิดา วสุธาพิทักษ์ . การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.