ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ และความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ และความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว , Sexuality and gender relation within family context : implication and strategies for community-based program for sexually trasmitted diseaese and HIV prevantion among rural married women
นักวิจัย : พิมพวัลย์ บุญมงคล , Pimpawan Boonmongkul
คำค้น : Coitus -- Human , Sexually Transmitted Diseases , Sex Education , ความเชื่อ , พฤติกรรม , ความสัมพันธ์ทางเพศ , ระบบครอบครัว , ความสัมพันธ์หญิงชาย , โรคเอดส์ในหญิงชนบท
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : hs0278 , http://hdl.handle.net/11228/1992 , WD308 พ236ร 2542
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พิมพ์เป็นหนังสือโดย ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชนเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้วการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ1)เพื่อศึกษาถึงบทบาทเพศและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในบริบทของครอบครัว 2)เพื่อเข้าใจระบบความเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและรูปแบบของพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างสามีภรรยาในบริบทของครอบครัว 3)เพื่อศึกษาถึงระดับและรูปแบบของอำนาจการต่อรองทางเพศของสตรีภายใต้บริบทของเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา 4)เพื่อเข้าใจความหมายและเงื่อนไขทางวัฒนธรรมของการเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์และบริบทของพฤติกรรมเสี่ยงของสตรีที่เกิดขึ้น 5)เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของการรับรู้เกี่ยวกับการเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศของคู่สามีและภรรยา 6)เพื่อศึกษาถึงอุปสรรคทางสังคมวัฒนธรรมในการใช้ถุงยางอนามัยและการมีอยู่ของถุงยางอนามัยภายในบริบทของเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 7)เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเรื่องแนวทางและกลวิธีในระดับชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์แก่หญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว ผลการศึกษาพบว่า สตรีแม่บ้านเป็นผู้มีบทบาทหลักในงานบ้านและบทบาทในทางเศรษฐกิจ คือการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวเท่า ๆ กับฝ่ายชาย การแบ่งงานในเรื่องงานบ้านมิได้เด็ดขาด ชายพ่อบ้านยังมีบทบาทในการช่วยเหลืองานบ้าน เช่น ทำกับข้าว และดูแลความสะอาดของบ้าน งานบางอย่างเช่น การซ่อมแซมบ้านเรือนเป็นเรื่องของฝ่ายชายแต่ผู้เดียว สำหรับการตัดสินใจในการใช้จ่ายเงินของครอบครัว ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ตัดสินใจใช้จ่ายเงินในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ประจำวันของครอบครัว ส่วนการตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่มักเป็นการตัดสินใจของฝ่ายชายหรือร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย หญิงแม่บ้านมีบทบาทในทางการเข้าสังคมของหมู่บ้านเท่าเทียบกับชายพ่อบ้าน แต่ยังมีบทบาทในเรื่องของการเมืองในหมู่บ้าน

สถาบันวิจับระบบสาธารณสุข

Sexuality and gender relation within family context : implication and strategies for community-based program for sexually trasmitted diseaese and HIV prevention among rural married womenThis study was a pilot study which employed anthropological methods. The study site was selected through purposive sampling. A village in Chiang Rai province was selected because this is an area where there is a high prevalence of HIV transmission and a large number of male migrant labourers. The study sample consisted of married women and their partners who were living in the study villge, as well as well as key informants including health workers at the district level and village leaders. The study obiectives were to describe 1)meanings and forms of conjugal relations among married rural couples, with a focus on idecology and the practice of gender roles and sexuality, 2)the magnitude and forms of womens sexual negotiation power, 3)perceptions of Sexually transmitted diseases and HIV risk among married rural women and men, and 4)recommendations for community-based Sexually transmitted diseases and HIV prevention program for rural married couples. It was found that married women played major roles in both the domestic and economic spheres. The sexual division of labor was not rigid. The meanings of sexuality among married couples included love, emotion, feeling, warmth and reproduction. Sexual communication between couples was non-verbal rather than verbal. The extent to which married women could negotiate within their sexual relations with their husbands varied from one woman to another. Factors which determined married womens sexual negotiation power were 1)women's economic status and roles, 2)number of years in marriage, 3)age difference between husband and wife and 4)women's personalities. The author reveals that women's sexual negotiation relates to their relative position of power in other domains of life. It was also found that the most effective sexual negotiation strategy with the husband involved asking him nicely about extra-marital sexual activity, leading to a confession extra-marital affairs. From this study, the author describes four factors which exacerbate the risk of married women contracting sexually transmitted diseases and HIV. These are 1)women's low perception of the extra-marital sexual activity of their husbands, 2)the perceived social risk (risk to social relationship, personal identity and status) that influences women's actions/inactions associated with the risk of sexually transmitted diseases and HIV transmission, 3)the lack of knowledge among married women of early symptomsand appropriate treatment-seeking for sexually transmitted diseases, 4)extra-marital unsafe sex among married women, and 5)the lack of familiarity among couples with the use of condoms in the context of marrisage. Strategies for Sexually transmitted diseases and HIV prevention among rural married couples 1)education women about their own bodies and sexuality as well as about reproductive tract infections and HIV, 2)action research to find appropriate starategies to promote women's sexual negotiation power, by using real case stories of women who face the risk of Sexually transmitted diseases and HIV transmission that match the level of negotiation power that women have, and 3)promotion of sexual and family responsibility in programs targeted at men, i.e. emphasizing fatherhood for married men and using role model, approaches which model responsible male behaviour.

บรรณานุกรม :
พิมพวัลย์ บุญมงคล , Pimpawan Boonmongkul . (2542). ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ และความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พิมพวัลย์ บุญมงคล , Pimpawan Boonmongkul . 2542. "ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ และความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พิมพวัลย์ บุญมงคล , Pimpawan Boonmongkul . "ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ และความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542. Print.
พิมพวัลย์ บุญมงคล , Pimpawan Boonmongkul . ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ และความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2542.