ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ
นักวิจัย : สมบูรณ์ เทียนทอง
คำค้น : การพัฒนางานประจำ , งานวิจัยระบบสุขภาพ , Routine to research , R2R , Research Utilization
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2972
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 Thailand Research Expo 2010 ในห้องย่อยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ เซ็นทรัลเวิลดิ์

บรรณานุกรม :
สมบูรณ์ เทียนทอง . (2553). การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สมบูรณ์ เทียนทอง . 2553. "การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สมบูรณ์ เทียนทอง . "การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
สมบูรณ์ เทียนทอง . การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.