ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์ฉบับที่ 20 : ภาพชีวิต สถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย (พ.ศ.2537-2538 และ 2540)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์ฉบับที่ 20 : ภาพชีวิต สถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย (พ.ศ.2537-2538 และ 2540)
นักวิจัย : ศิริพร จิรวัฒน์กุล
คำค้น : อาชีวอนามัย , คนงานก่อสร้าง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ชูชัย ศุภวงศ์ , จิตสิริ ธนภัทร
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4491
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขฉบับที่ 20 : ภาพชีวิต สถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย (พ.ศ.2537-2538 และ 2540)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ศิริพร จิรวัฒน์กุล . (2540). สถานการณ์ฉบับที่ 20 : ภาพชีวิต สถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย (พ.ศ.2537-2538 และ 2540).
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศิริพร จิรวัฒน์กุล . 2540. "สถานการณ์ฉบับที่ 20 : ภาพชีวิต สถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย (พ.ศ.2537-2538 และ 2540)".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศิริพร จิรวัฒน์กุล . "สถานการณ์ฉบับที่ 20 : ภาพชีวิต สถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย (พ.ศ.2537-2538 และ 2540)."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540. Print.
ศิริพร จิรวัฒน์กุล . สถานการณ์ฉบับที่ 20 : ภาพชีวิต สถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างไทย (พ.ศ.2537-2538 และ 2540). นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2540.