ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า
นักวิจัย : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . (2561). การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . 2561. "การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . "การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2561. Print.
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี . การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2561.