ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสืบหาเชื้อพันธุกรรมข้าวทนหนาวและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวทนหนาวในระยะกล้าและระยะออกดอก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสืบหาเชื้อพันธุกรรมข้าวทนหนาวและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวทนหนาวในระยะกล้าและระยะออกดอก
นักวิจัย : อมรทิพย์ เมืองพรหม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรทิพย์ เมืองพรหม . (2561). การสืบหาเชื้อพันธุกรรมข้าวทนหนาวและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวทนหนาวในระยะกล้าและระยะออกดอก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
อมรทิพย์ เมืองพรหม . 2561. "การสืบหาเชื้อพันธุกรรมข้าวทนหนาวและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวทนหนาวในระยะกล้าและระยะออกดอก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
อมรทิพย์ เมืองพรหม . "การสืบหาเชื้อพันธุกรรมข้าวทนหนาวและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวทนหนาวในระยะกล้าและระยะออกดอก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2561. Print.
อมรทิพย์ เมืองพรหม . การสืบหาเชื้อพันธุกรรมข้าวทนหนาวและการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวทนหนาวในระยะกล้าและระยะออกดอก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2561.