ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิเพื่อใช้ในการผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิเพื่อใช้ในการผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสม
นักวิจัย : อมรทิพย์ เมืองพรหม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรทิพย์ เมืองพรหม . (2560). การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิเพื่อใช้ในการผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
อมรทิพย์ เมืองพรหม . 2560. "การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิเพื่อใช้ในการผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
อมรทิพย์ เมืองพรหม . "การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิเพื่อใช้ในการผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2560. Print.
อมรทิพย์ เมืองพรหม . การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิเพื่อใช้ในการผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2560.