ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบโรงงานพืชต้นทุนต่ำเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบโรงงานพืชต้นทุนต่ำเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย
นักวิจัย : สิริวัฒน์ สาครวาสี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริวัฒน์ สาครวาสี . (2559). การพัฒนาระบบโรงงานพืชต้นทุนต่ำเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
สิริวัฒน์ สาครวาสี . 2559. "การพัฒนาระบบโรงงานพืชต้นทุนต่ำเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
สิริวัฒน์ สาครวาสี . "การพัฒนาระบบโรงงานพืชต้นทุนต่ำเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2559. Print.
สิริวัฒน์ สาครวาสี . การพัฒนาระบบโรงงานพืชต้นทุนต่ำเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2559.