ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์ (ปีที่ 2)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์ (ปีที่ 2)
นักวิจัย : เริงชัย ตันสุชาติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เริงชัย ตันสุชาติ . (2560). การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์ (ปีที่ 2).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
เริงชัย ตันสุชาติ . 2560. "การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์ (ปีที่ 2)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
เริงชัย ตันสุชาติ . "การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์ (ปีที่ 2)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2560. Print.
เริงชัย ตันสุชาติ . การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์ (ปีที่ 2). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2560.