ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในไซโลด้วยเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นซีโอไลต์ (zeolite-based drying bead)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในไซโลด้วยเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นซีโอไลต์ (zeolite-based drying bead)
นักวิจัย : วัชรพล ชยประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรพล ชยประเสริฐ . (2560). การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในไซโลด้วยเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นซีโอไลต์ (zeolite-based drying bead).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วัชรพล ชยประเสริฐ . 2560. "การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในไซโลด้วยเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นซีโอไลต์ (zeolite-based drying bead)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วัชรพล ชยประเสริฐ . "การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในไซโลด้วยเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นซีโอไลต์ (zeolite-based drying bead)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2560. Print.
วัชรพล ชยประเสริฐ . การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล ด้วยการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในไซโลด้วยเทคโนโลยีเม็ดดูดความชื้นซีโอไลต์ (zeolite-based drying bead). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2560.