ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด
นักวิจัย : สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง . (2555). การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง . 2555. "การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง . "การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2555. Print.
สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง . การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2555.