ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร
นักวิจัย : สุทธวัฒน์ เบญจกุล , ธรรมนูญ โปรดปราน , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
คำค้น : กุ้ง , โปรตีนไฮโดรไลเสต , ไคติน , ไคโตแซน , น้ำมันกุ้ง , ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม , วัสดุเศษเหลือ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=20146
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุทธวัฒน์ เบญจกุล , ธรรมนูญ โปรดปราน , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . (2562). การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สุทธวัฒน์ เบญจกุล , ธรรมนูญ โปรดปราน , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . 2562. "การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สุทธวัฒน์ เบญจกุล , ธรรมนูญ โปรดปราน , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . "การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
สุทธวัฒน์ เบญจกุล , ธรรมนูญ โปรดปราน , ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ , ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ . การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2562.