ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ฟิล์มบางของวัสดุผสมที่มีทังสเตนออกไซด์เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ ในอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ฟิล์มบางของวัสดุผสมที่มีทังสเตนออกไซด์เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ ในอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก
นักวิจัย : เล็ก สีคง
คำค้น : การเคลือบระดับนาโน , อิเล็กโทรโครมิก , ทังสเตนออกไซด์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=13696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เล็ก สีคง . (2560). การสังเคราะห์ฟิล์มบางของวัสดุผสมที่มีทังสเตนออกไซด์เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ ในอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
เล็ก สีคง . 2560. "การสังเคราะห์ฟิล์มบางของวัสดุผสมที่มีทังสเตนออกไซด์เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ ในอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
เล็ก สีคง . "การสังเคราะห์ฟิล์มบางของวัสดุผสมที่มีทังสเตนออกไซด์เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ ในอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
เล็ก สีคง . การสังเคราะห์ฟิล์มบางของวัสดุผสมที่มีทังสเตนออกไซด์เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ ในอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2560.