ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จังหวัดน่านและแพร่)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จังหวัดน่านและแพร่)
นักวิจัย : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : พัฒนาการศึกษา , ทศวรรษที่ 21 , โรงเรียนพระปริยัติธรรม , จังหวัดน่านและแำพร่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X570794
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . (2559). โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จังหวัดน่านและแพร่).
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . 2559. "โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จังหวัดน่านและแพร่)".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . "โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จังหวัดน่านและแพร่)."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จังหวัดน่านและแพร่). สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2559.