ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อย
นักวิจัย : จงดี บูรณชัย , ปณต ถาวรังกูร , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , เพริศพิชญ์ คณาธารณา
คำค้น : การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย , ยาฆ่าแมลง , การเตรียมตัวอย่าง , การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัช , วัสดุนาโน , พอลิเมอร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=13266
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จงดี บูรณชัย , ปณต ถาวรังกูร , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , เพริศพิชญ์ คณาธารณา . (2559). การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อย.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
จงดี บูรณชัย , ปณต ถาวรังกูร , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , เพริศพิชญ์ คณาธารณา . 2559. "การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อย".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
จงดี บูรณชัย , ปณต ถาวรังกูร , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , เพริศพิชญ์ คณาธารณา . "การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อย."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
จงดี บูรณชัย , ปณต ถาวรังกูร , เพริศพิชญ์ คณาธารณา , เพริศพิชญ์ คณาธารณา . การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อย. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2559.