ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนกับกระบวนการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ปากบารา จังหวัดสตูล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนกับกระบวนการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ปากบารา จังหวัดสตูล
นักวิจัย : บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
คำค้น : เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนา , องค์กรภาคประชาสังคม , องค์กรพัฒนาเอกชน , การพัฒนาพื้นที่ปากบารา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=11497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . (2560). เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนกับกระบวนการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ปากบารา จังหวัดสตูล.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . 2560. "เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนกับกระบวนการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ปากบารา จังหวัดสตูล".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . "เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนกับกระบวนการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ปากบารา จังหวัดสตูล."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ . เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนกับกระบวนการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ปากบารา จังหวัดสตูล. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2560.