ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหัวฉีดสร้างฟองขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงสำหรับการล้างทำความสะอาดผงถ่าน การเติมอากาศในน้ำ และการทำบริสุทธิ์แก๊สชีวภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหัวฉีดสร้างฟองขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงสำหรับการล้างทำความสะอาดผงถ่าน การเติมอากาศในน้ำ และการทำบริสุทธิ์แก๊สชีวภาพ
นักวิจัย : ชยุต นันทดุสิต , สมชาย แซ่อึ้ง , มักตาร์ แวหะยี
คำค้น : ฟองอากาศขนาดเล็ก , การล้างผงถ่านหิน , การเติมอากาศ , การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=16185
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชยุต นันทดุสิต , สมชาย แซ่อึ้ง , มักตาร์ แวหะยี . (2562). การพัฒนาหัวฉีดสร้างฟองขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงสำหรับการล้างทำความสะอาดผงถ่าน การเติมอากาศในน้ำ และการทำบริสุทธิ์แก๊สชีวภาพ.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ชยุต นันทดุสิต , สมชาย แซ่อึ้ง , มักตาร์ แวหะยี . 2562. "การพัฒนาหัวฉีดสร้างฟองขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงสำหรับการล้างทำความสะอาดผงถ่าน การเติมอากาศในน้ำ และการทำบริสุทธิ์แก๊สชีวภาพ".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ชยุต นันทดุสิต , สมชาย แซ่อึ้ง , มักตาร์ แวหะยี . "การพัฒนาหัวฉีดสร้างฟองขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงสำหรับการล้างทำความสะอาดผงถ่าน การเติมอากาศในน้ำ และการทำบริสุทธิ์แก๊สชีวภาพ."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
ชยุต นันทดุสิต , สมชาย แซ่อึ้ง , มักตาร์ แวหะยี . การพัฒนาหัวฉีดสร้างฟองขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงสำหรับการล้างทำความสะอาดผงถ่าน การเติมอากาศในน้ำ และการทำบริสุทธิ์แก๊สชีวภาพ. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2562.