ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลโปโซมครีมของสารฟีนิลเอทิลรีซอร์ซินอล และน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางบนผิวหน้า โดยมีน้ำมันจากเมล็ดยางพาราเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลโปโซมครีมของสารฟีนิลเอทิลรีซอร์ซินอล และน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางบนผิวหน้า โดยมีน้ำมันจากเมล็ดยางพาราเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
นักวิจัย : ธนภร อำนวยกิจ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
คำค้น : ไลโปโซม , ฟีนิลเอทิลรีซอร์ซินอล , น้ำมันจากเมล็ดยางพารา , น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอาง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=15751
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธนภร อำนวยกิจ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลโปโซมครีมของสารฟีนิลเอทิลรีซอร์ซินอล และน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางบนผิวหน้า โดยมีน้ำมันจากเมล็ดยางพาราเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ธนภร อำนวยกิจ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . 2562. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลโปโซมครีมของสารฟีนิลเอทิลรีซอร์ซินอล และน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางบนผิวหน้า โดยมีน้ำมันจากเมล็ดยางพาราเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ธนภร อำนวยกิจ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลโปโซมครีมของสารฟีนิลเอทิลรีซอร์ซินอล และน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางบนผิวหน้า โดยมีน้ำมันจากเมล็ดยางพาราเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
ธนภร อำนวยกิจ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลโปโซมครีมของสารฟีนิลเอทิลรีซอร์ซินอล และน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางบนผิวหน้า โดยมีน้ำมันจากเมล็ดยางพาราเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2562.