ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผ่นเก็บตัวอย่างที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนระดับนาโนเมตรของทองคำ เพื่อการวิเคราะห์โมเลกุลของฝุ่นควันด้วยความแม่นยำสูงด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผ่นเก็บตัวอย่างที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนระดับนาโนเมตรของทองคำ เพื่อการวิเคราะห์โมเลกุลของฝุ่นควันด้วยความแม่นยำสูงด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน
นักวิจัย : อภิชาติ เพ็งดำ
คำค้น : SERS , SEM , EDX , AuNPs , LSPR , Aerosol , Haze
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=21093
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อภิชาติ เพ็งดำ . (2562). แผ่นเก็บตัวอย่างที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนระดับนาโนเมตรของทองคำ เพื่อการวิเคราะห์โมเลกุลของฝุ่นควันด้วยความแม่นยำสูงด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
อภิชาติ เพ็งดำ . 2562. "แผ่นเก็บตัวอย่างที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนระดับนาโนเมตรของทองคำ เพื่อการวิเคราะห์โมเลกุลของฝุ่นควันด้วยความแม่นยำสูงด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
อภิชาติ เพ็งดำ . "แผ่นเก็บตัวอย่างที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนระดับนาโนเมตรของทองคำ เพื่อการวิเคราะห์โมเลกุลของฝุ่นควันด้วยความแม่นยำสูงด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
อภิชาติ เพ็งดำ . แผ่นเก็บตัวอย่างที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนระดับนาโนเมตรของทองคำ เพื่อการวิเคราะห์โมเลกุลของฝุ่นควันด้วยความแม่นยำสูงด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2562.