ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นักวิจัย : ณัจฉรียา คำยัง/ธนัญชัย บุญหนัก/วิรยา วิฑูธีรศานต์/รุ่งกานต์ อินทวงศ์
คำค้น : โมเดลเชิงสาเหตุ/พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัจฉรียา คำยัง/ธนัญชัย บุญหนัก/วิรยา วิฑูธีรศานต์/รุ่งกานต์ อินทวงศ์ . (2562). โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ณัจฉรียา คำยัง/ธนัญชัย บุญหนัก/วิรยา วิฑูธีรศานต์/รุ่งกานต์ อินทวงศ์ . 2562. "โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย".
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ณัจฉรียา คำยัง/ธนัญชัย บุญหนัก/วิรยา วิฑูธีรศานต์/รุ่งกานต์ อินทวงศ์ . "โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย."
    เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
ณัจฉรียา คำยัง/ธนัญชัย บุญหนัก/วิรยา วิฑูธีรศานต์/รุ่งกานต์ อินทวงศ์ . โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2562.