ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยพัฒนาแพะเนื้อพันธุ์ไทยในภาคใต้เชิงพาณิชย์

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยพัฒนาแพะเนื้อพันธุ์ไทยในภาคใต้เชิงพาณิชย์
นักวิจัย : สุวิทย์ อโนทัยสินทวี
คำค้น : แพะเนื้อ , พันธุ์ไทย , ภาคใต้
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการ วิจัยพัฒนาแพะเนื้อพันธุ์ไทยในภาคใต้เชิงพาณิชย์ แก่กรมปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพันธุ์แพะเนื้อพันธุ์ไทยในภาคใต้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตเนื้อสูงมีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค <-span>ตลอดจนศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมของแพะเนื้อพันธุ์ไทยของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จากผลการดำเนินงานพบว่า การสร้างฝูงแพะต้นพันธุ์แพะเนื้อพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นแพะลูกผสมสามสายพันธุ์ มีระดับสายเลือด 50%บอร์ <-span>x 25%แองโกลนูเบียน <-span>x 25%พื้นเมือง มีขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีขาว ส่วนหัวสีน้ำตาลอ่อน พบว่าแพะลูกผสมสามสายมีน้ำหนักตัวทุกระยะการเจริญเติบโตมากที่สุด มากกว่าแพะลูกผสมสองสายพันธุ์ (50%แองโกลนูเบียน <-span>x 50%พื้นเมือง) และแพะพื้นเมือง แพะ เพศผู้มีน้ำหนักมากกว่าเพศเมีย และแพะลูกเดี่ยวมีน้ำหนักมากกว่าแพะลูกแฝด ผลการศึกษาลักษณะซาก พบว่าแพะลูกผสมสามสาย มีน้ำหนักซากอุ่น น้ำหนักซากเย็น ความยาวซาก ความกว้างของซากเย็น และพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันมากกว่าแพะลูกผสมสองสาย และมากกว่าแพะ พื้นเมือง เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ซาก แพะลูกผสมสามสาย มีเปอร์เซ็นต์ซากอุ่น และเปอร์เซ็นต์ซากเย็น มากกว่าแพะพื้นเมือง แต่น้อยกว่าแพะลูกผสมสองสาย

บรรณานุกรม :
สุวิทย์ อโนทัยสินทวี . (2550). โครงการวิจัยพัฒนาแพะเนื้อพันธุ์ไทยในภาคใต้เชิงพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
สุวิทย์ อโนทัยสินทวี . 2550. "โครงการวิจัยพัฒนาแพะเนื้อพันธุ์ไทยในภาคใต้เชิงพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์.
สุวิทย์ อโนทัยสินทวี . "โครงการวิจัยพัฒนาแพะเนื้อพันธุ์ไทยในภาคใต้เชิงพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์, 2550. Print.
สุวิทย์ อโนทัยสินทวี . โครงการวิจัยพัฒนาแพะเนื้อพันธุ์ไทยในภาคใต้เชิงพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์; 2550.